اگه باورش سخته باور نکن

نه اینکه خسته م از دستات عزیزم، نه اینکه از تو و از عشق سیرمنه اینکه دیگه بی تابت نباشم، سراغِ داغِ دستاتو نگیرماگه می گم کنار هم نمونیم، فقط دلواپس فردام عزیزمفقط می خوام، فرداتو ببینم، فقط می خوام فرداتو نگیرم اگه باورش سخته، باور نکن، ولی زندگی ما رو با هم نخواستاگه دارم از عشقمون می گذرم، به عشق تو می رم حواست کجاست؟ دوباره خواب دیده م بغض کردی، واسه روزای بی فردای تقویمدوباره خواب دیده م سبز می شی، میون خش خش برگای تقویمدوباره بی قراری، راه می ری، دوباره آیه الکرسی می خونیدوباره تا سحر بیدار موندی؟ دوباره نذر کردی مال هم شیم؟  اگه باورش سخته، باور نکن، ولی زندگی ما رو با هم نخواستتموم شبایی که خوابم نبرد، به فکر تو بودم، حواست کجاست؟


 

/ 5 نظر / 17 بازدید