مولا

سلام بر مهدی موعود ...

 

مولا !!!

می خواهم حدیث پریشانی دل را بنگارم اما سیلابه های اشک امان از کفم ربوده است.

می خواهم حکایت جنون آمیز دلدادگیم را واگویم ولی گره های بغض گلویم را فشرده است.

می خواهم منتظر بمانم و بارانتظار را همچنان بر دوش کشم اما چه کنم که سنگینی این  بار پشتم

 را خمیده است.

ای رحمت عالمیان! و ای تتمه دور زمان!

                                      دیگر بس است این سوز طاقت سوز هجران.

/ 1 نظر / 14 بازدید
سارا

مطالب خوبی نوشتی .تبريک ميگم